• Szkoła dla dorosłych - ZA DARMO 

     • Szkoła dla dorosłych

      ZA DARMO 
      OFERTA EDUKACYJNA 
      na rok szkolny 2021/2022 
      4-LETNIE Liceum Ogólnokształcące 

      na podbudowie szkoły zawodowej, podstawowej i gimnazjum. 

      Szczegółowe informacje: 
      Sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 
      im. Noblistów Polskich w Pyrzycach 
      ul. Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce 
      tel. 915701321 wew. 10 
      mail: zspyrzyce@wp.pl